Nosaltres


David Fernàndez

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

España - 2012

Ho volem tot


David Fernàndez

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

España - 2012

David Fernàndez

Candidatura d'Unitat Popular (CUP) | España


Sobre nosotros - Apariciones en prensa - Contacta