Spot 3


Gilles Duceppe

Bloc Quèbècois (BC)

Canadá - 2011

Spot 2


Gilles Duceppe

New Democratic Party (NDP)

Canadá - 2011

Spot


Gilles Duceppe

Bloc Quèbècois (BC)

Canadá - 2011

Gilles Duceppe

Bloc Quèbècois (BC) | Canadá


Sobre nosotros - Apariciones en prensa - Contacta