Un país de 1a


Joan Ridao

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

España - 2008

Volem la independència


Joan Ridao

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

España - 2008

Joan Ridao

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) | España


Sobre nosotros - Apariciones en prensa - Contacta