Spot 4 - PSC Barcelona 2007


Jordi Hereu

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2007

Spot 3 - PSC Barcelona 2007


Jordi Hereu

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2007

Spot 2 - PSC Barcelona 2007


Jordi Hereu

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2007

Spot 1 - PSC Barcelona 2007


Jordi Hereu

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2007

Jordi Hereu

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | España


Sobre nosotros - Apariciones en prensa - Contacta