Projecte


Pere Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2012

Persones


Pere Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2012

Spot


Pere Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2012

Federalime


Pere Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2012

El PP estima Catalunya


Pere Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2012

Catalunya no es país per a joves


Pere Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

España - 2012

Pere Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) | España


Sobre nosotros - Apariciones en prensa - Contacta